Skip to main content
Paylasim

Türkiye’de Lojistik Nerede?

Türkiye’de lojistik günden güne gelişim gösterirken lojistik kavramına olan ilgi ve merak da artış göstermiştir. Lojistik ihtiyaç duyulan ürün ya da maddelerin doğru yere doğru koşullar altında talep edilen süre içerisinde iletilmesini kapsayan bir hizmet türüdür. İlk ortaya çıkış hikayesinde askeri alanlarda kullanılan bu hizmet Yunanistan’da doğmuştur. Sonraki dönemlerde farklı ülkelerin farklı sektörel ihtiyaçlarına göre gelişim göstererek bugünkü halini almıştır. Türkiye’de lojistik sektörü belirli sınırları olan bir rekabet ortamı oluşmasını sağlamıştır. Bu durum hizmetin farklı avantajlı taraflarının ortaya çıkartılmasını da sağlamıştır. Türkiye’de özellikle son otuz yılda büyük bir yükselişe geçtiği bilinen lojistik sektörünün ekonomiye olan etkileri de göz ardı edilemez bir hal almıştır. Türkiye’de lojistik yükselişe geçerken avantajları da günden güne artmıştır. Bu avantajlar arasında kaliteden hıza, güvenlikten kapasiteye kadar birçok farklı kategori oluşumu da yer almaktadır. Bu sektör daha ileri aşamalara da kolayca adapte olabilmek için gelişime, değişime ve araştırmaya açık olmalıdır. Türkiye’de lojistik operasyon sorumlularının, depolama planlamacılarının, depolama bekçilerinin ve görevlilerinin, araştırma geliştirme personellerinin ve daha birçok iş kolunun ilgi alanıdır. Bu sektörde doğru akışın sağlanması için gerekli olan unsur doğru bir iş bölümüdür. İş bölümü herkesin eşit yük ile çalışmasını değil, herkesin sahip olduğu görevi doğru bir şekilde yerine getirmesi ile gerçekleşir. Bu sayede Türkiye’de lojistik aşamaları amacına uygun bir şekilde tamamlanır.

Lojistik Üssü Nedir? Türkiye’deki En Büyük Lojistik Üssü

Türkiye’de lojistik denince akla gelen ilk kavramlardan bir diğeri de lojistik üssüdür. Bu lojistik üslerinde çeşitli faaliyetler yürütülür ve bu faaliyetler yerel ve ulusal kanallara bağlı olarak gerçekleştirilir. Türkiye’de yer alan üsler de bu anlamda çalışmalarını titizlikle yürütmekte ve gerekli araştırmaların iyileştirme odaklı senaryolaştırılmasıyla geliştirilen yapılardır. Türkiye’nin en büyük lojistik üssü içerisinde gerçekleşen tüm aşamaların genel adı ise operasyondur ve operasyonlar çok yönlü olarak yapılandırılabilir. Bu da hizmet seçenekleri sunumunda farklılaşmaya gidilmesine yardımcı olur. Lojistik sektörü son dönemde iş istihdamı konusunda da büyük adımlar oluşmasına zemin hazırlamıştır ve bu durum gerek eğitimde gerek pozisyon gelişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de lojistik için en önemli ilerleme kaydı hızın doğru yöne ve doğru ölçüde kullanılmasıyla gerçekleşir. Pratik çözümler ve yatırımlar olması gereken zaman aralığı içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu durum beraberinde güvenli teslimatı ve güvenilir hizmeti de getirmektedir. Türkiye’de lojistik doğru ilerleme ve planlama ile birçok farklı iş kolunun yardımcısı haline gelmiştir. Uluslararası çözümler ve iletişimler de doğru odaklı yapıldığı takdirde lojistik içerisindeki tüm operasyon kollarının olması gerektiği şekilde ilerleyebilmesini sağlayacaktır. Türkiye’de lojistik en küçük yapıların tedarik zinciri aşamalarının bile büyük operasyonlar ile emniyetli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine zemin hazırlar.

Türkiye’de Lojistik Sektörü Neden Önemlidir?

Türkiye’de lojistik çözüm üretici, yoğun planlamaları yürütücü, geliştirici, farklı, akıllı, yetenekli ve resmi bir ekip çalışması ile yapılandırılmalıdır. Türkiye’de lojistik sektörünün önemi tüm alım, satım ve gönderim işlemlerinin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için oldukça gerekli bir iş kolu olmasıdır. Türkiye’de lojistik sanayinin gelişmesi ve farklı pazar alanlarının da ortaya çıkmasıyla eskisinden çok daha fazla önemli olan bir sektör haline gelmiştir. Endüstri alanlarının ihtiyaç duyduğu tüm teslimat gereksinimleri çift yönlü olarak lojistik sektörü tarafından karşılanmaktadır. Çünkü büyük endüstriyel faaliyetlerde alımı ve satımı gerçekleştirilen materyaller çok sayıda, ağır, çok mesafeli alanlarda bulunurlar. Türkiye’de lojistik bu anlamda gelişime açık bir sektördür ve yeni ortamlara ayak uydurabilecek tüm diğer sektörlere de yardımcı görevinde bulunur. İthalat bu iş kolunun uzmanlaşılan bir alanıdır. Aynı zamanda Türkiye’de lojistik ihracatın da birçok farklı gereksinimini gerçekleştirmektedir. Bu iki alanda da göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus doğru bir araştırma sürecidir. Hizmet kalitesi lojistiğin bu araştırmaları ve araştırmalarının meydana getirdiği gelişmeler ile artmaktadır. Bu artış olumlu yönde olmalı ve birçok farklı sektörün ihtiyaçlarına da cevap vermelidir. Süreç takibi ise operasyondan sorumlu olan yetkililer tarafından yapılır ve ilk aşamadan son aşamaya kadar detaylı olarak raporlandırılır. Nakliye de bu aşamaların ortaya çıkardığı bir farklı süreçtir ve hangi koşullar altında nasıl olması gerektiğine de operasyon yetkilileri karar vermektedir.