Skip to main content
All Posts By

admin

Kombine Taşımacılık Nedir?

Taşımacılık sektörünün kavramlarını yansıtmaya devam ediyor. Bu yazımızda lojistik sektörünün yükselen trendi olan kombine taşımacılıktan bahsedeceğiz. Kombine Taşımacılık, taşımanın çıkış noktasından varış noktasına kadar en az iki taşıma modu ile (karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu) taşınması demektir. Son yıllarda , mesafe ve ulaşım açısından sorunlu taşımaların maliyeti düşük olan demiryolu ve denizyolu taşımacılığının kombine edilmesi ile gelişmiş bir taşıma şeklidir.
Kombine Taşımacılığın artılarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Büyük miktardaki yüklerin uzun mesafelere güvenli bir şekilde taşınabilmesi.
 • Karayolu taşımacılığı ile esnek yükleme ve dağıtım fırsatlarının sağlanması
 • Farklı ürünlerin konsolide ve kombine edilebilmesi.
 • Birleştirilen taşımacılık modlarının optimize edilebilmesi.
 • Farklı taşıma modları olmakla beraber taşımanın bir bütün halinde yapılabilmesi.
 • Ağır taşımalar için ekonomik avantajlar yaratması.
 • Denizyolu ve demiryolu ile taşımacılık güvenli olması.

Başarılı bir taşımacılıkta göndericiden alıcıya kadar çeşitli aşamalar söz konusudur. Bu aşamaların her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Kombine taşımacılıkta temel amaç her türlü işletme içi ve işletmeler arası taşımanın bir taşıma zinciri oluşturarak verimli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Kombine taşımacılığın gerçekleşmesi aşamasında teknolojik, organizasyon, fiyat politikası ve hukuki entegrasyon bir bütün olarak ele alınmalıdır. Burada taşımacılık işlemleri birbiri ile koordineli olarak sürdürülür. Tek bir taşıma şeklinin kombine taşımacılıkta yeri yoktur.

Türkiye’de Lojistik Nerede?

Türkiye’de lojistik günden güne gelişim gösterirken lojistik kavramına olan ilgi ve merak da artış göstermiştir. Lojistik ihtiyaç duyulan ürün ya da maddelerin doğru yere doğru koşullar altında talep edilen süre içerisinde iletilmesini kapsayan bir hizmet türüdür. İlk ortaya çıkış hikayesinde askeri alanlarda kullanılan bu hizmet Yunanistan’da doğmuştur. Sonraki dönemlerde farklı ülkelerin farklı sektörel ihtiyaçlarına göre gelişim göstererek bugünkü halini almıştır. Türkiye’de lojistik sektörü belirli sınırları olan bir rekabet ortamı oluşmasını sağlamıştır. Bu durum hizmetin farklı avantajlı taraflarının ortaya çıkartılmasını da sağlamıştır. Türkiye’de özellikle son otuz yılda büyük bir yükselişe geçtiği bilinen lojistik sektörünün ekonomiye olan etkileri de göz ardı edilemez bir hal almıştır. Türkiye’de lojistik yükselişe geçerken avantajları da günden güne artmıştır. Bu avantajlar arasında kaliteden hıza, güvenlikten kapasiteye kadar birçok farklı kategori oluşumu da yer almaktadır. Bu sektör daha ileri aşamalara da kolayca adapte olabilmek için gelişime, değişime ve araştırmaya açık olmalıdır. Türkiye’de lojistik operasyon sorumlularının, depolama planlamacılarının, depolama bekçilerinin ve görevlilerinin, araştırma geliştirme personellerinin ve daha birçok iş kolunun ilgi alanıdır. Bu sektörde doğru akışın sağlanması için gerekli olan unsur doğru bir iş bölümüdür. İş bölümü herkesin eşit yük ile çalışmasını değil, herkesin sahip olduğu görevi doğru bir şekilde yerine getirmesi ile gerçekleşir. Bu sayede Türkiye’de lojistik aşamaları amacına uygun bir şekilde tamamlanır.

Lojistik Üssü Nedir? Türkiye’deki En Büyük Lojistik Üssü

Türkiye’de lojistik denince akla gelen ilk kavramlardan bir diğeri de lojistik üssüdür. Bu lojistik üslerinde çeşitli faaliyetler yürütülür ve bu faaliyetler yerel ve ulusal kanallara bağlı olarak gerçekleştirilir. Türkiye’de yer alan üsler de bu anlamda çalışmalarını titizlikle yürütmekte ve gerekli araştırmaların iyileştirme odaklı senaryolaştırılmasıyla geliştirilen yapılardır. Türkiye’nin en büyük lojistik üssü içerisinde gerçekleşen tüm aşamaların genel adı ise operasyondur ve operasyonlar çok yönlü olarak yapılandırılabilir. Bu da hizmet seçenekleri sunumunda farklılaşmaya gidilmesine yardımcı olur. Lojistik sektörü son dönemde iş istihdamı konusunda da büyük adımlar oluşmasına zemin hazırlamıştır ve bu durum gerek eğitimde gerek pozisyon gelişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de lojistik için en önemli ilerleme kaydı hızın doğru yöne ve doğru ölçüde kullanılmasıyla gerçekleşir. Pratik çözümler ve yatırımlar olması gereken zaman aralığı içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu durum beraberinde güvenli teslimatı ve güvenilir hizmeti de getirmektedir. Türkiye’de lojistik doğru ilerleme ve planlama ile birçok farklı iş kolunun yardımcısı haline gelmiştir. Uluslararası çözümler ve iletişimler de doğru odaklı yapıldığı takdirde lojistik içerisindeki tüm operasyon kollarının olması gerektiği şekilde ilerleyebilmesini sağlayacaktır. Türkiye’de lojistik en küçük yapıların tedarik zinciri aşamalarının bile büyük operasyonlar ile emniyetli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine zemin hazırlar.

Türkiye’de Lojistik Sektörü Neden Önemlidir?

Türkiye’de lojistik çözüm üretici, yoğun planlamaları yürütücü, geliştirici, farklı, akıllı, yetenekli ve resmi bir ekip çalışması ile yapılandırılmalıdır. Türkiye’de lojistik sektörünün önemi tüm alım, satım ve gönderim işlemlerinin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için oldukça gerekli bir iş kolu olmasıdır. Türkiye’de lojistik sanayinin gelişmesi ve farklı pazar alanlarının da ortaya çıkmasıyla eskisinden çok daha fazla önemli olan bir sektör haline gelmiştir. Endüstri alanlarının ihtiyaç duyduğu tüm teslimat gereksinimleri çift yönlü olarak lojistik sektörü tarafından karşılanmaktadır. Çünkü büyük endüstriyel faaliyetlerde alımı ve satımı gerçekleştirilen materyaller çok sayıda, ağır, çok mesafeli alanlarda bulunurlar. Türkiye’de lojistik bu anlamda gelişime açık bir sektördür ve yeni ortamlara ayak uydurabilecek tüm diğer sektörlere de yardımcı görevinde bulunur. İthalat bu iş kolunun uzmanlaşılan bir alanıdır. Aynı zamanda Türkiye’de lojistik ihracatın da birçok farklı gereksinimini gerçekleştirmektedir. Bu iki alanda da göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus doğru bir araştırma sürecidir. Hizmet kalitesi lojistiğin bu araştırmaları ve araştırmalarının meydana getirdiği gelişmeler ile artmaktadır. Bu artış olumlu yönde olmalı ve birçok farklı sektörün ihtiyaçlarına da cevap vermelidir. Süreç takibi ise operasyondan sorumlu olan yetkililer tarafından yapılır ve ilk aşamadan son aşamaya kadar detaylı olarak raporlandırılır. Nakliye de bu aşamaların ortaya çıkardığı bir farklı süreçtir ve hangi koşullar altında nasıl olması gerektiğine de operasyon yetkilileri karar vermektedir.

Tersine Lojistiğin Önemi Nedir?

Lojistik sektörü; ürünün siparişinden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen süreçte aktif rol oynar. Bununla birlikte ürün kusurları, imalat ve depolama sırasında ortaya çıkan hasarlar ya da stok fazlaları sürecin tersine de işleyeceği anlamına gelir. Üretimde, dolumda ya da ambalajlamada kullanılan herhangi bir malzemenin farklı sebeplerden dolayı yeniden değerlendirilmek üzere planlı ve kontrollü bir şekilde geldiği yere geri gönderilmesine tersine lojistik denir. Sadece yarı mamul, hammadde ya da ambalaj malzemesi değil tekrar değerlendirilerek üretime geri kazandırılabilecek her ürün ya da malzeme tersine lojistik uygulamasına tabi olabilir. Planlı olarak gerçekleştirilmesi gereken tersine lojistik sisteminde çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etme amacı da vardır. Bazı malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ya da bertaraf edilmesi için üretim noktalarına geri gönderilmesi gerekir.

Ekolojik dengenin bozulmaya, doğal kaynakların tükenmeye başladığı günümüz dünyasında tersine lojistik uygulaması büyük öneme sahiptir. Özellikle depolarda kalan ürünlerin doğru dağıtım ağı kullanılarak uygun kullanıcılara ulaştırılabilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda depolarda stok fazlası olarak bekleyen ürünler bir süre sonra miadları dolduğu için kullanılamaz hale gelir. Bu gibi durumlarda tersine lojistik yöntemiyle ürünlerin orijin ülkesine geri gönderilmesini sağlamak ürünlerin son kullanma tarihi geçmeden tekrar değer zincirine girmesine yardımcı olur.

Tersine Lojistiğin Önemi Nedir?

Tersine lojistik sadece maliyet avantajı sağlamaz aynı zamanda enerji tasarrufuna da katkı sağlar. Herhangi bir malzemeyi yeniden üretmek ekstra enerji ve işgücü anlamına gelirken mevcut bir ürünü dönüştürmek için daha az enerjiye ihtiyaç duyulur. Geri dönüşüm vasıtasıyla kazanılan ürünler tekrar kullanıma sunulurken atıkların atık yönetimine uygun olarak imha edilmesi de tersine lojistik olarak değerlendirilir. Ayrıca tamir ve bakım gerektiren ürünler de gümrük prosedürlerine uygun olarak orijin ülkesine geri gönderilebilir. Bu tür malzemelerin çıkışının ve girişinin kayıt altına alınarak kontrol altında tutulması önemlidir. Tersine lojistik sistemi ayrıca tüm işlemlerin çevreye zarar vermeden yapılması konusunda dikkatlidir.

Tersine Lojistik Hangi Durumlarda Uygulanır?

Tersine lojistik daha çok üretimin ve montajın olduğu sektörlerde uygulanır. Kimya, otomotiv, elektronik ve makine bu sistemin uygulandığı sektörlerden bazılarıdır. Aşağıdaki durumlarda malları geri kazanmak ya da bertaraf edilmek üzere üretim yerine geri göndermek hem maliyet hem de çevresel açıdan avantaj sağlar. Aşağıdaki durumlarda ürünler geri kazandırılmak üzere menşe ülkesine geri gönderilebilir:

 • Ürünün sevkiyat sırasında hasarlanması
 • Ürün kalitesinin istenilen referans aralığında olmaması
 • Teslimatın yanlış gelmesi
 • Ürünün miadının dolması
 • Stokta ihtiyaçtan fazla mal olması
 • Malların artık kullanılamayacak olması

Parsiyel Taşımacılık Nedir?

Parsiyel taşımacılık taşıma maliyetini önemli ölçüde düşüren bir yöntem. Bu nedenle nakliye sektörünün önemli bir sacayağı olarak ifade edebiliriz. Bu yazımızda kavramsal olarak parsiyel taşımacılık nedir sorusunun yanıtını ve parsiyel taşımacılık hakkında öğrenmek isteyebileceğin diğer detayları bulabilirsin.

Lojistik önemli bir gider kalemi. Bu nedenle parsiyel taşımacılık yapan firmalar, yöntemi avantajlı bir taşıma modu olarak değerlendirir. Peki, parsiyel ne demek? Parsiyel kelimesi bütün olmayan, parça anlamına gelir. Dolayısıyla parsiyel taşımacılığı aynı rotada bulunan birden fazla müşterinin yükünü taşımaya olanak tanıyan bir taşımacılık türü olarak tanımlayabiliriz.

Parsiyel taşımacılık türleri

Parsiyel yük taşımacılığı ile taşınan yükler, birbirinden farklı sahiplere ve alıcılara hitap eder. Hemen hemen her ihracat ürününün taşımasının yapılabildiği bu taşımacılık türünde karayolu, havayolu ve denizyolu parsiyel taşımacılık kullanılır. Parsiyel taşımacılığın hangi türde yapılacağını ülkenin coğrafi konumu belirler. Örneğin, Bulgaristan’da karayolu parsiyel taşımacılığı daha çok tercih edilir.

 • Deniz yolu parsiyel taşımacılık: Parsiyel taşımacılıkta dünya çapında en sık tercih edilen deniz yolu taşımacılığı olup genellikle uluslararası yük taşımacılığında kullanılır. Farklı kişi ve kurumlara ait yükler için kullanılan bu yöntemle parça yük gemi ya da konteynerler aracılığıyla taşınır. Bu yöntemde navlun, yük sahipleri arasında parsiyel sisteme göre ödenir ve ödenen navlun, yük sahipleri için maliyet avantajı sağlar. Türkiye’de gemiler limanlardan gümrüklü olarak parsiyel yük alarak yolcuğuna başlar.
 • Kara yolu parsiyel taşımacılık: Uluslararası yük taşımalarında kullanılan bu yöntemde genellikle TIR’lar kullanılır ve güzergâh planlaması doğrultusunda kapıdan veya depodan dağıtım yapılır.
 • Hava yolu parsiyel taşımacılık: Kargo uçakları kullanılarak yapılan havayolu parsiyel taşımacılıkta kargo uçağını dolduracak kadar yükü olmayan kişiler ve kurumların yükleri taşınır. Bu yöntemde yurt dışına taşınacak yüklerin gümrüklü olması gerekir.
 • Demir yolu parsiyel taşımacılık: Maliyetten tasarruf sağlayan parsiyel taşımacılık türleri arasında demiryolu da bulunur; fakat tren vagonunun bir kısmının kiralanmasıyla gerçekleşen bu yöntem yaygın değil.

Parsiyel yük nasıl hesaplanır?

Parsiyel taşımacılığın temel amacı tüm yükleri aynı araca yükleyerek ekonomik taşıma yapabilmek. Bu nedenle parsiyel taşımacılık nasıl hesaplanır bilmek gerekir. Firmamız güvenlik için optimize edilmiş sistemi sayesinde parsiyel taşımacılıkta kaliteli hizmeti en iyi fiyatla alırsın.

Parsiyel hesaplama, parça yükün ne kadar ücret karşılığı taşınacağını gösterir. Hesaplama şekli taşıma moduna göre değişir. Örneğin, karayolu taşımacılığına dâhil olan parsiyel taşımacılıkta lademetre, metreküp ve ağırlık hesap ölçütleri kullanılır.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Parsiyel Taşımacılık Nedir?

Parsiyel taşımacılık taşıma maliyetini önemli ölçüde düşüren bir yöntem. Bu nedenle nakliye sektörünün önemli bir sacayağı olarak ifade edebiliriz. Bu yazımızda kavramsal olarak parsiyel taşımacılık nedir sorusunun yanıtını ve parsiyel taşımacılık hakkında öğrenmek isteyebileceğin diğer detayları bulabilirsin.

Lojistik önemli bir gider kalemi. Bu nedenle parsiyel taşımacılık yapan firmalar, yöntemi avantajlı bir taşıma modu olarak değerlendirir. Peki, parsiyel ne demek? Parsiyel kelimesi bütün olmayan, parça anlamına gelir. Dolayısıyla parsiyel taşımacılığı aynı rotada bulunan birden fazla müşterinin yükünü taşımaya olanak tanıyan bir taşımacılık türü olarak tanımlayabiliriz.

Parsiyel taşımacılık türleri

Parsiyel yük taşımacılığı ile taşınan yükler, birbirinden farklı sahiplere ve alıcılara hitap eder. Hemen hemen her ihracat ürününün taşımasının yapılabildiği bu taşımacılık türünde karayolu, havayolu ve denizyolu parsiyel taşımacılık kullanılır. Parsiyel taşımacılığın hangi türde yapılacağını ülkenin coğrafi konumu belirler. Örneğin, Bulgaristan’da karayolu parsiyel taşımacılığı daha çok tercih edilir.

 • Deniz yolu parsiyel taşımacılık: Parsiyel taşımacılıkta dünya çapında en sık tercih edilen deniz yolu taşımacılığı olup genellikle uluslararası yük taşımacılığında kullanılır. Farklı kişi ve kurumlara ait yükler için kullanılan bu yöntemle parça yük gemi ya da konteynerler aracılığıyla taşınır. Bu yöntemde navlun, yük sahipleri arasında parsiyel sisteme göre ödenir ve ödenen navlun, yük sahipleri için maliyet avantajı sağlar. Türkiye’de gemiler limanlardan gümrüklü olarak parsiyel yük alarak yolcuğuna başlar.
 • Kara yolu parsiyel taşımacılık: Uluslararası yük taşımalarında kullanılan bu yöntemde genellikle TIR’lar kullanılır ve güzergâh planlaması doğrultusunda kapıdan veya depodan dağıtım yapılır.
 • Hava yolu parsiyel taşımacılık: Kargo uçakları kullanılarak yapılan havayolu parsiyel taşımacılıkta kargo uçağını dolduracak kadar yükü olmayan kişiler ve kurumların yükleri taşınır. Bu yöntemde yurt dışına taşınacak yüklerin gümrüklü olması gerekir.
 • Demir yolu parsiyel taşımacılık: Maliyetten tasarruf sağlayan parsiyel taşımacılık türleri arasında demiryolu da bulunur; fakat tren vagonunun bir kısmının kiralanmasıyla gerçekleşen bu yöntem yaygın değil.

Parsiyel yük nasıl hesaplanır?

Parsiyel taşımacılığın temel amacı tüm yükleri aynı araca yükleyerek ekonomik taşıma yapabilmek. Bu nedenle parsiyel taşımacılık nasıl hesaplanır bilmek gerekir. Firmamız güvenlik için optimize edilmiş sistemi sayesinde parsiyel taşımacılıkta kaliteli hizmeti en iyi fiyatla alırsın.

Parsiyel hesaplama, parça yükün ne kadar ücret karşılığı taşınacağını gösterir. Hesaplama şekli taşıma moduna göre değişir. Örneğin, karayolu taşımacılığına dâhil olan parsiyel taşımacılıkta lademetre, metreküp ve ağırlık hesap ölçütleri kullanılır.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.